Super Dog University

Naše mezinárodní výcviková škola kynologického vzdělávání je určena všem zájemcům o kynologii, chovatelům, majitelům psů, kteří se chtějí více vzdělávat v oboru kynologie, ale i začátečníkům, kteří mají zájem si pořídit psa jakéhokoliv plemene jako svého rodinného společníka či sportovního nebo pracovního partnera.

Výuka a vzdělávání je rozděleno do několika základních forem. Uvnitř každé z nich je vlastní kategorizace a speciální programy.

  1. Výuka a výcvik psů našich klientů v našem vlastním výcvikovém středisku bez vlivu jejich majitelů a psovodů.
  2. Výuka a výcvik psů našich klientů včetně klientů samotných v našem vlastním výcvikovém středisku za jejich přímé účasti.
  3. Vzdělávací program v místě určení klienta
  4. Speciální aktivizační činnosti v místech určení klienta
  5. Trénink fyzické kondice psů v několika stupních náročnosti

Všechny formy vzdělávacích programů a studia je možno zakončovat závěrečnou zkouškou včetně certifikace daného stupně a podaného výkonu!

Následné vyšší stupně vycvičenosti psů a vzdělanosti psovodů je možno v dalších kurzech a lekcích absolvovat pouze po úspěšném absolvování nižšího stupně včetně certifikačního posouzení! Tím je zobjektivněn stupeň odbornosti daného vzdělávacího či výcvikového programu a zaručena odborná posloupnost v dané rovině náročnosti jednotlivých projektů.


Rekreační a výcvikové středisko společnosti GENETIC

Naše vlastní středisko se na základě analýzy vývoje situace ve společnosti zaměřuje právě na oblast poskytování základních, ale i sportovních a specializovaných kynologických služeb včetně jejich následné certifikace, kterých je zatím v zemi nedostatek.

Myslíme si, že společnost by se nemusela zabývat dialogem o zákazech chovu či držení nebezpečných druhů zvířat a ani jakýchkoliv jiných druhů zvířat, ale v každém případě by měla mít možnost se ve specializovaných střediscích tohoto typu učit a vzdělávat v základní komunikaci, pracovním i soukromém využívání a soužití se zmíněnými druhy zvířat, tedy i plemeny psů a to možná i ze zákona!

"Tak jako je získání řidičského oprávnění nezbytným krokem k možnosti využívání vozidel k dopravě, tak by bylo vhodné získáním certifikátu o absolvování základních, nižších i vyšších formách specializovaného vzdělávacího kurzu významným krokem nejenom v omezení či přímo zabránění ohrožení zdraví a životů nás lidí, ale i v lepším využití daných druhů zvířat v soukromém i pracovním životě a to zejména i s ohledem na uplatňování zákonných opatření na ochranu zvířat"!

Naše rekreační a výcvikové středisko je se vstupem do Evropského společenství připraveno poskytovat právě komplex těchto služeb doplněný samozřejmým kvalitním ubytovacím a stravovacím servisem pro naše klienty, nutným ke zdárnému absolvování našich kurzů. Naše služby na základě požadavku a objednávky klienta poskytujeme včetně certifikace jejich výsledků!

Majitel společnosti a výcvikového střediska včetně spolupracujících lektorů absolvovali mnoho zahraničních stáží včetně spolupráce s výcvikovými subjekty Ruska, Evropy a U.S.A., kde uplatňují i prvky naši vlastní výcvikové školy a praxe!

Ceny za jednotlivé skupiny poskytovaných služeb jsou reálné, odpovídající bonitě regionu a možnostem absolutní většiny klientů. Specializované služby jsou vždy v cenách stanovených dohodou! Filozofií naši společnosti je snaha posunout vztahy poskytovatelů služeb a klientů do pozice vážených přátel neboť tato forma spolupráce přináší nejenom pozitivnější výsledky, ale i pohodu při práci, spokojenost naši, klientů a hlavně jejich psích svěřenců.

Přesto, že mnohdy poukazujeme ve specifikaci vysokých kvalit našich psů na schopnost jejich soustředěné pracovní činnosti i při stresu, je samozřejmě výhodnější, učí-li se a pracují-li při pohodě jejich majitelů a trenérů. Vzhledem k faktu, že všichni pracovníci naši společnosti jsou profesionály na svých místech a víme, že svou práci opravdu umíme, chceme upozornit veřejnost, že právě výchovou a výcvikem svých psů více využijí jejich kvalit, zbezpeční svou komunikaci s nimi a zejména svým okolím ve společnosti a tím i zvýší svůj vlastní pocit spokojenosti a odpovědnosti.

Zároveň chceme také upozornit, že výcvik K-9, velmi často našimi klienty žádaný a veřejností někdy zatracovaný, není nikomu a ničemu nebezpečný neboť právě jeho součástí je i schopnost zvládnutí svého psa a to v jakékoliv, byť i stresové situaci! Za mnoho let poskytování těchto služeb jsme nezaznamenali mimořádné události ve formě nežádoucích napadení!

Nečekejte tedy na zákonné úpravy ve Vaši zemi a kontaktujte nás co nejdříve!